Prapořiště 2e – Pranty 345 06 Kdyně
+420 605 586 260
info@pranty.cz

Ubytovací řád penzionu Pranty.

Penzion Pranty

Ubytovací řád Penzionu Pranty

Regina Bohemia s.r.o. poskytuje své ubytovací služby všem zákazníkům. Osoby mladší 18. let mohou služby využívat pouze v doprovodu osoby či osob starších 18. let.

Začátek pronájmu objektu je v den nástupu mezi 14. – 15. hodinou a ukončení je poslední den pronájmu do 10. hodiny. Časový interval je nutno dodržet, jinak nemůžeme garantovat řádné předání objektu a vstupují v platnost stornovací podmínky.

V celém objektu a jeho přilehlých budovách je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. Při porušení tohoto ustanovení má pronajímatel objektu právo okamžitě a bez náhrady pobyt ukončit.

Při předání seznámí pronajímatel zákazníka s objektem a jeho inventářem a předá klíče od objektu. Pronajímatel má právo vyžádat si od zákazníka kauci na dobu pobytu v maximální výši 3 000 Kč. Pro skupiny více než 4 osob ve věkové kategorii do 28 let platí záloha ve výši Kč 2.000,- za každou osobu.

Ubytování je povoleno pouze pro počet osob, který bude uveden na závazné objednávce a v žádném případě nesmí překročit maximální počet osob povolený pro dotyčný objekt. Toto se vztahuje i na pozemek, který k objektu patří. Pokud v objektu nebo na pozemku patřícímu k objektu bude ubytován větší počet osob, má pronajímatel objektu právo okamžitě a bez náhrady pobyt ukončit.

V případě, že jsou povolena domácí zvířata, jedná se maximálně o jedno zvíře (např. pes). Ubytování druhého a dalšího zvířete je vždy na dotaz předem.

Upozorňujeme, že v objektu je pouze jediný zdroj vody vlastní studna a zejména v teplých letních dnech je třeba vodou šetřit.

Během užívání objektu je nutno dodržovat následující zásady:

-nestěhovat nábytek ani jeho části v objektu či z objektu ven
-při odchodu řádně zamykat objekt
-šetřit vodou a energiemi
-řádně pečovat o svěřený majetek
-dodržovat noční klid od 22 do 7 hodin
-udržovat pořádek, odpadky shromažďovat na k tomu určeném místě

Objekt je nutno opustit v sobotu do 10 hodin, a to řádně uklizený. Pronajímatel si překontroluje stav objektu a jeho vybavení a bude-li vše v pořádku, vrátí zákazníkovi složenou kauci.